Samenwerkingen

Handel en transport tussen Nederland en Portugal Nederland en Portugal zijn actieve handelspartners, waarbij import en export een belangrijke rol spelen. Nederland exporteert een breed scala aan producten naar Portugal, waaronder machines, elektronica, chemische producten en landbouwproducten. Aan de andere kant importeert Nederland diverse Portugese producten,...

Handel tussen Nederland en Spanje Nederland en Spanje onderhouden een bloeiende handelsrelatie, waarbij een breed scala aan goederen regelmatig de grenzen overschrijdt. Wat wellicht niet verrassend is, is dat groenten en fruit vanuit Spanje het meest worden geïmporteerd in Nederland, terwijl Nederland op zijn beurt medicinale...

Handel tussen Nederland en Italië De handel tussen Nederland en Italië staat steevast in de top 10 van import en export. Zo wordt er meer handelgedreven met Italië dan tussen Nederland en bijvoorbeeld Spanje en Polen. Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s tussen Nederland en Italië...

In de transportsector zijn ruim 14.000 bedrijven actief. Onderling vinden regelmatig overnames en fusies plaats. De beweegreden vanuit de bedrijfsvoering zijn vaak gerelateerd aan kostenbesparing en schaalvergroting. Daarnaast kunnen transporten gecombineerd worden, wat kan bijdragen aan de efficiëntie van het bedrijf. Deze factoren kunnen bijdragen...

De agrarische handels app FramTrade is na de introductie begin dit jaar hard gegroeid. Inmiddels heeft deze app ruim 2000 gebruikers en wordt het werkgebied vergroot met het Nederlandstalige deel van België. Daarnaast zijn er voornemens om binnen de EU verder uit te breiden en...

nl_NLNL