De cabotagewetgeving in Noorwegen ondergaat een aanzienlijke transformatie

De cabotagewetgeving in Noorwegen ondergaat een aanzienlijke transformatie

De cabotagewetgeving in Noorwegen ondergaat een aanzienlijke transformatie die een directe impact heeft op de logistieke en transportsector. Met de laatste wijzigingen, die op 1 maart 2024 ingaan, versterkt de Noorse regering (goverment.no) de handhaving van haar cabotageregels aanzienlijk. In dit artikel onderzoeken we welke gevolgen de nieuwe regelgeving heeft voor expediteurs en wat zij kunnen doen om naleving ervan te garanderen.

De wijzigingen in de Noorse cabotagewet sturen een duidelijke boodschap naar transportbedrijven: naleving van deze wetten zal niet langer een bijzaak zijn. Deze veranderingen zijn gericht op het bestrijden van oneerlijke concurrentie en het bevorderen van een eerlijkere transportsector.

Nieuwe inspectiebevoegdheden en sancties

Wanneer de nieuwe wetgeving op 1 maart van kracht wordt, zal Noorwegen over belangrijke instrumenten beschikken om zijn cabotageregels te handhaven. De politie en de Noorse openbare wegenadministratie hebben nu de bevoegdheid om tijdens controles ter plaatse boetes op te leggen voor een breed scala aan overtredingen.

Tot de strafbare feiten behoren onder meer: Gebrek aan documentatie voor internationaal transport
Transportbedrijven moeten nu kunnen aantonen dat er cabotage plaatsvindt direct na een grensoverschrijdende levering. Als dit bewijs ontbreekt, bestaat het risico op zware boetes.

Beperking van cabotagevervoer

Het aantal cabotageritten dat mag worden uitgevoerd na een internationale levering is strikt beperkt. Overtredingen leiden tot zware straffen. Ook de termijn voor cabotagevervoer wordt gecontroleerd.

De details zijn als volgt. Een transportbedrijf met een communautaire vergunning dat internationale vracht heeft afgeleverd in een EU/EER-land mag cabotage uitvoeren onder de volgende voorwaarden:

  • De chauffeur moet de cabotage uitvoeren met hetzelfde voertuig dat werd gebruikt voor het internationale vervoer.
  • De chauffeur mag na het lossen van de internationale lading maximaal drie cabotageritten maken.
  • Het lossen na de laatste cabotagerit moet plaatsvinden binnen 7 dagen nadat de aflevering van de internationale lading heeft plaatsgevonden.
  • Een transportbedrijf mag ook een deel of alle cabotageactiviteiten in alle lidstaten uitvoeren, op voorwaarde dat deze beperkt zijn tot één cabotageoperatie per lidstaat binnen drie dagen nadat het onbeladen voertuig het grondgebied van de lidstaat is binnengekomen (transitcabotage).

Documentatie-eisen

Onvolledige of ontbrekende vrachtbrieven vormen een overtreding waarvoor nu onmiddellijke boetes kunnen worden opgelegd.

Chauffeurs moeten altijd in het bezit zijn van de volgende documenten:

  • Rijbewijs
  • Vrachtbrief
  • Salarisstrook/arbeidsovereenkomst
  • Overzicht van werktijden in Noorwegen

Specifieke veranderingen en hun impact

De wijzigingen omvatten onder meer de mogelijkheid om voor een aantal overtredingen direct boetes op te leggen. Bijzonder significant is de boete van NOK 60.000 (ca. EUR 5.200) voor transportbedrijven die opereren zonder de vereiste vergunning of chauffeurskaart. Deze maatregelen zijn bedoeld om de naleving van de regels te garanderen en een eerlijke concurrentieomgeving voor alle spelers te creëren.

Aanpassingsstrategieën voor transportbedrijven

Om aan de nieuwe eisen te voldoen, moeten vervoerders de volgende stappen overwegen:

Voer interne trainingen uit: Het personeel moet op de hoogte worden gebracht van de nieuwe regelgeving en wat deze betekenen voor hun dagelijkse werk.

Introduceer nalevingscontroles: Regelmatige interne controles kunnen helpen om potentiële inbreuken in een vroeg stadium te identificeren en te corrigeren.

Optimaliseer documentatieprocessen: De nauwkeurigheid en volledigheid van transportdocumentatie moet worden gewaarborgd om het risico op boetes tijdens inspecties te voorkomen.

Verbeter de communicatie met partners: Nauwe coördinatie met zakenpartners in de toeleveringsketen is van cruciaal belang om naleving van de cabotageregels te garanderen.

Vooruitzichten

Vanaf 2026 zullen er nog meer belangrijke veranderingen plaatsvinden.

  • Invoering van een rij- en rusttijdenregeling voor internationale transporten met bestelwagens met een bruto voertuiggewicht tussen 2,5 en 3,5 ton.
  • Invoering van een tachograafplicht voor internationale transporten met bestelauto’s met een bruto voertuiggewicht tussen de 2,5 en 3,5 ton.

Conclusie

De aanscherping van de cabotageregels in Noorwegen vormt zowel een uitdaging als een kans voor transportbedrijven. Hoewel de strengere controles en straffen een onmiddellijke aanpassing van de bedrijfspraktijken vereisen, bieden ze ook de mogelijkheid om zichzelf te positioneren als verantwoordelijke en conforme spelers in de sector. In een tijd waarin transparantie en eerlijkheid steeds belangrijker worden, kunnen degenen die zich proactief aanpassen aan de nieuwe regelgeving een beslissend concurrentievoordeel behalen.


Laat uw douane formaliteiten regelen?

Neem direct contact op.nl_NLNL