Duurzaam transport

duurzaam transport in Europa

Duurzaam transport

Voor elke organisatie staat omzetgroei en het vergroten van de winstmarge hoog op de agenda. Dit hoeft echter niet te betekenen dat uw organisatie niet ook oog voor duurzaamheid kan hebben. Het is namelijk goed mogelijk om tegelijkertijd omzetgroei en het verhogen van duurzaamheid na te streven, dit kan zelfs complementerend werken.
Duurzaamheid houdt in dat we tegemoet willen komen aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van toekomstige generaties tekort te doen. In het wegtransport denkt men dan vaak als eerste aan de emissie verminderen. Zijn er echter nog andere mogelijkheden om uw CO2-voetafdruk te verlagen?

Emissie verminderen


De prioriteit bij duurzaam transport ligt op het verminderen van de CO2-emissie. Veel transportvoertuigen rijden tegenwoordig nog op fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Het invoeren van een “groene” transport strategie kan het verschil maken tussen een hoge of een lage CO2-voetafdruk van uw organisatie.
Experts in het wegtransport benoemen het belang van het zo efficiënt mogelijk plannen van uw transportroutes zodat het totale aantal gereden kilometers wordt gereduceerd. Denkt u ook eens aan de mogelijkheid om enkele van uw transporten met elektrische vrachtwagens uit te laten voeren. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat in 2050 de CO2-emissie in de wegverkeer sector met 80 procent gereduceerd dient te worden.

Voorkom verspilling


Hoewel er bij duurzaamheid in transport vaak direct gedacht wordt aan het voorkomen van onnodige brandstofverspilling, bestaan er nog meerdere zaken waar verspilling ondervangen kan worden. De kosten die bij slijtage van motoren, banden en andere onderdelen van een vrachtwagen komen kijken kunt u omslaan naar een tarief per gereden kilometer. Als een vrachtwagen bijvoorbeeld bij een transport enkel op de heenweg beladen is en op de terugweg met een lege container rijdt, dan betekent dit een verdubbeling van uw onderhoudskosten per gereden kilometer. Een efficiënte planning van de transportroutes voorkomt verspilling van zowel brandstof- als onderhoudskosten.

Beperk het gebruik van energie


De snelste vervoersmethode is niet altijd de meest efficiënte als het gaat om energieverbruik. Het begrip energieverbruik moet hier breed geïnterpreteerd worden. Denk ook aan de energie die wordt gebruikt in uw voorraadmagazijn, op het laadperron en tijdens het wegtransport. Het samenvoegen van transportladingen kan een grote energiebesparing opleveren, bedenk of u liever 30 ladingen met 20 verschillende vrachtwagens uitvoert of dat deze ladingen ook konden worden samengevoegd in een mindere hoeveelheid vrachtwagens? Indien vrachtwagens slechts half beladen vertrekken dan draagt dit sterk bij aan het onnodig verspillen van energie.

Lokale regelgeving


Afhankelijke van de locaties waar uw distributiecentra zich bevinden kunt u te maken krijgen met lokale regelgeving omtrent het onderwerp duurzaamheid. Overheden trachten middels deze regelgeving hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. We hebben een gezamenlijk belang om onze CO2-voetafdruk te verlagen. Het is echter voornamelijk in het belang van uw organisatie om overheidsboetes, voor het overtreden van lokale regelgeving, te voorkomen.

Verduurzaam de bedrijfsketen


Duurzaamheid binnen één organisatie verhogen is bewonderenswaardig, de bewustwording voor duurzaamheid in een hele bedrijfsketen verhogen zou echter het ultieme doel kunnen zijn. Tegenwoordig laten klanten al de mate van duurzaamheid van een organisatie, steeds zwaarder meewegen in de keuze van het aan te schaffen product. U kunt de duurzaamheid in de gehele bedrijfsketen verhogen door zelf deze factor ook mee te nemen bij de selectie van uw toeleveranciers en uw transporteurs.

Een groenere transportwijze


Het is mogelijk om uw transporten via de weg te vergroenen, neem daarvoor onderstaande zaken in overweging:

  • Verminder de CO2-emissie,
  • Voorkom verspilling van zowel brandstof- als onderhoudskosten,
  • Beperk het gebruik van energie,
  • Houd rekening met lokale regelgeving,
  • Verduurzaam de gehele bedrijfsketen.

Onze bijdrage aan duurzaam transport

MocTB  biedt altijd een passende oplossing voor uw transportbehoeften, dit door gebruik te maken van een zorgvuldig opgebouwd netwerk met transport specialisten. Wij brengen transport aanbod en behoefte samen. Door deze benadering willen wij bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot.nl_NLNL