Incoterms 2020

De Incoterms 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms-regel. Deze wijziging is met name bij de banken zeer gewenst in het geval van betaling onder een L/C.

 

De Incoterms 2020 voorzien in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels. Zo dient de verkoper bij CIP een verzekering met hogere dekkingsgraad (Institute Cargo Clauses A) overeen te komen. Partijen kunnen wel apart overeenkomen een beperktere dekking te
hanteren.

 

In de Incoterms 2020 wordt rekening gehouden met vervoer van goederen met eigen vervoermiddelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).

 

De drie letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU. Dit is vooral gedaan om nadrukkelijker aan te kunnen geven dat de plaats van bestemming iedere plaats kan zijn en niet alleen een terminal. Voorwaarde aan het gebruik van deze Incoterms-conditie is wel dat het een plaats is waar de goederen gelost kunnen worden, aangezien het lossen een verplichting van de verkoper is.

 

In de Incoterms 2020 zijn aan veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

 

De 11 huidige Incoterms blijven allemaal bestaan. Echter zijn er wel een een aantal eisen bijgekomen voor de verplichtingen omtrent transport en de meebrengende kosten van het transport. Naast deze wijzigingen zijn er nog een aantal aanpassingen gemaakt:

 

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) kent sinds 2010 de volgende Incoterms:

EXW

EXW, Ex Works: De verkoper van een goed stelt dit goed aan de koper ter beschikking op een door beide partijen overeengekomen afleveradres, bijvoorbeeld een productievestiging van de verkoper. Bij aflevering draagt de koper de volledige zorg voor het verdere transport, met inbegrip van de vervoerskosten en de verzekering van de lading. De verkoper moet de lading alleen verpakt en wel beschikbaar stellen bij de ‘fabriekspoort’. De koper moet zelf zorgen voor het inladen en voor alle documentatie.

FCA

FCA, Free Carrier: Deze term lijkt op EXW, met dit verschil dat de verkoper nu de belading van het voer-, vaar- of vliegtuig op de plaats van overdracht aan de koper verzorgt. Verder  zorgt de verkoper voor de eventueel benodigde exportdocumenten.

CPT

CPT, Carriage Paid To: Hier zorgt de verkoper voor het transport van de goederen naar het overeengekomen adres van aflevering, maar zonder ook de verzekering ervan op zich te nemen. De koper moet zich bij deze contractuele afspraak afvragen of hij voor bijkomende kosten onderweg, zoals voor overslagkosten, moet opdraaien.

CIP

CIP, Carriage and Insurance Paid for: Deze term lijkt op CPT, maar in dit geval verzorgt de verkoper ook de verzekering van de lading tot aan het overeengekomen afleveradres. Dat adres kan feitelijk van alles zijn, variërend van een vestiging van de koper tot een transportknooppunt onderweg, bijvoorbeeld een haven(terminal).

DAP

DAP, Delivered At Place: De verkoper zorgt voor het gehele traject naar de overeengekomen
plaats van aflevering, maar staat niet in voor de lossing. De koper moet daarvoor zorgen en
ook voor de douaneafwikkeling bij invoer en voor de afdracht van verschuldigde accijnzen,
van het punt af waar de ladingoverdracht plaatsvindt.

DAT

DAT, Delivered At Terminal: Deze term wijkt niet veel af van DAP, met dit verschil dat nu de
verkoper voor de lossing op de plaats van aflevering opdraait.

DDP

DDP, Delivered Duty Paid: Hier draagt de verkoper feitelijk alle lasten (transport, invoerbelastingen, verzekering) tot het moment van aflevering op het overeengekomen adres. Min of meer het spiegelbeeld van EXW. Deze terms zijn bruikbaar in de gehele transportketen, ook in bijvoorbeeld intermodaal vervoer, waarin er meer overslagpunten zijn. Er zijn er nog vier specifiek voor de
internationale scheepvaart en de binnenvaart:

FAS

FAS, Free Alongside Ship: De verkoper verzorgt het gehele traject, de invoerdocumentatie en -rechten inbegrepen, voor het gehele traject naar de haven van lossing, waarna alle verplichtingen overgaan naar de koper. De overslagkosten rusten dus ook op de afnemer.

FOB

FOB, Free On Board: Met EXW vermoedelijk de bekendste Incoterm. In dit geval zorgt de
verkoper voor het transport, inclusief verzekering en eventuele douanerechten, naar de haven
van lading. Is de lading de scheepswand gepasseerd, dan gaan alle verplichtingen over naar de
koper.

CFR

CFR, Cost And Freight: Wijkt in zoverre af van FOB dat de verkoper nu ook de overtocht per schip naar het overeengekomen afleverpunt voor zijn rekening neemt.

CIF

CIF, Cost, Insurance and Freight: Lijkt op CFR, maar nu neemt de verkoper ook de verzekering voor zijn rekening van de lading gedurende de overtocht tot aan de bestemming waar de lading feitelijk aan de koper wordt geleverd.

Naar verwachting gaan we dus afscheid nemen van EXW, althans in het internationale vervoer, en misschien ook van FAS en DDP. Er komen twee Incoterms voor terug, namelijk DTP en DPP, waarmee het aantal terms, nu elf, tot tien wordt beperkt.

 

incoterms 2020 moctb

nl_NLNL