Overnames en schaalvergroting in de transportsector een voordeel?

overnamens en fusies in de transportsector

Overnames en schaalvergroting in de transportsector een voordeel?

In de transportsector zijn ruim 14.000 bedrijven actief. Onderling vinden regelmatig overnames en fusies plaats. De beweegreden vanuit de bedrijfsvoering zijn vaak gerelateerd aan kostenbesparing en schaalvergroting. Daarnaast kunnen transporten gecombineerd worden, wat kan bijdragen aan de efficiëntie van het bedrijf. Deze factoren kunnen bijdragen aan de groei van een onderneming, maar hoe zit het met de afnemers? Profiteren deze ook van de schaalvoordelen in termen van kosten, communicatie en service? 

Voordelen van fusies in de transportsector 

De transportsector is een sector waarin efficiëntie een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Immers wanneer er wordt getransporteerd met halve ladingen, zullen de baten nauwelijks opwegen tegen de kosten. Als twee transporteurs hetzelfde afzetgebied hebben, dan kunnen ze er voor kiezen de handen ineen te slaan. De twee eerder genoemde halve ladingen kunnen dan worden samengevoegd. Door deze efficiëntieslag zullen transportbedrijven ook makkelijker kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende uitstootnormen, omdat er meer vracht wordt getransporteerd tegen minder kilometers. 

De kostenefficiëntie neemt toe door: 

  • Administratieve voordelen
  • Door een groter marktaandeel
  • Lagere kosten van exploitatie
  • Een sterkere concurrentiepositie
  • De industrie know-how en de positionering
  • Minder onderhoudskosten
  • Het inkrimpen van het personeelsbestand
  • Door het samenvoegen van werkruimtes
  • Door inkoopvoordelen
  • De winstgevendheid te verbeteren en EPS

Deze voordelen komen ten goede van het bedrijf zelf, maar hoe zit het met de klanten van een transportbedrijf? Blijft het serviceniveau wel op niveau en gaat een fusie niet ten kosten van de flexibiliteit?

Nadelen van overnames en fusies in de transportsector

Wanneer er een fusie plaatsvindt is er vaak sprake van een efficiëntieslag. De processen zullen geoptimaliseerd worden, wat in de praktijk vaak betekent dat er minder tijd is voor klanten als individu. Als de bedrijven voor de fusie vier accountmanagers hadden en dit wordt bijvoorbeeld gereduceerd tot twee, dan blijft er per klant nog maar de helft van de tijd over. Daarnaast kan een fusie zorgen voor minder flexibiliteit in het vervullen van lastminute transport vragen. Immers als het streven is elke vrachtwagen 100% te beladen, dan is er geen ruimte meer voor incidentele transporten. Een ander nadeel kan zijn dat de nieuwe onderneming voorrang gaat verlenen aan grotere klanten. Dit kan voor kleinere klanten nadelig uitvallen en in sommige gevallen zelfs leiden tot prijsstijgingen in plaats van verlagen.    

Conclusie overnames en fusies in de logistieke sector. 

Hoewel transportbedrijven zelf vaak profiteren van fusies en overnames, geldt dit niet altijd voor haar klanten. Indien jij als klant incidenteel een klein tot middelgroot transport wil laten uitvoeren, dan kunnen de grotere transportbedrijven dit weigeren omdat ze voorrang verlenen aan grotere klanten. Daarnaast kun je door een fusie jouw vertrouwde account manager verliezen als gevolg van een reorganisatie. Dus wanneer jouw logistieke partner op het punt staat te fuseren of te worden overgenomen, dan is goed om na te gaan welke gevolgen dit voor jou als klant heeft.  nl_NLNL