Veranderingen Export VK 2024

Veranderingen Export naar het VK in 2024

De Britse overheid voert geleidelijk nieuwe regels door voor de export van agrofood- en visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit gaat via het Border Target Operating Model (BTOM, voorheen Border Operating Model). Hieronder vindt u meer informatie over wijzigingen bij de export van landbouwproducten en de specifieke data waarop deze van kracht worden.

Certificeringsplicht landbouwgoederen vanaf 31 januari 2024:

Vanaf 31 januari 2024 hebben alle planten en plantaardige producten met een ‘medium risico’ een fytosanitair certificaat nodig. De exacte producten in deze categorie zijn nog niet volledig bekend; raadpleeg regelmatig de website van de NVWA voor updates.
Veterinaire producten met een ‘medium risico’ vereisen ook een gezondheidscertificaat vanaf 31 januari 2024. Op de website van de Britse overheid staat een overzicht van veterinaire producten en hun risicocategorieën “laag, medium of hoog” (in het Engels).
Voor producten met een ‘laag risico’ in zowel planten/plantaardige producten als veterinaire producten is momenteel geen certificering vereist.

Start inspecties bij de grens vanaf 30 april 2024:

Vanaf 30 april 2024 zullen inspecties plaatsvinden aan de grens voor:

  • Planten en plantaardige producten met een ‘medium risico’,
  • veterinaire producten met een ‘medium risico’,
  • en levensmiddelen en dierenvoeding van niet-dierlijke oorsprong met een ‘hoog risico’.

 

Aangifteplicht voor veiligheid vanaf 31 oktober 2024:

Vanaf 31 oktober 2024 moeten alle exporteurs vanuit de EU voorafgaand aan het vervoer naar het VK een veiligheidsverklaring (ENS) indienen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Britse overheid.

Verplicht sinds 1 januari 2021:

Sinds 1 januari 2021 is certificering verplicht voor ‘hoog risico’-landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren, evenals een vangstcertificaat voor vis en visserijproducten.
Pre-notificatie is sinds 1 januari 2022 verplicht; dit houdt in dat alle landbouwproducten en levensmiddelen (dierlijk en plantaardig) vooraf moeten worden aangemeld in het Britse systeem IPAFFS, tenzij andere afspraken zijn gemaakt met de Britse afnemer.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan klaar om advies te geven over de veranderingen bij export van landbouwproducten naar de VK.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/landen-en-gebieden/verenigd-koninkrijk/producteisen/certificeringen-landbouwproducten

+31 (0)522 700 282
sales@moctb.nlnl_NLNL