tolweg

Veranderingen tolheffingen 2023

Groot-Brittannië : vanaf 1 augustus 2023 is de kilometerheffing ‘HGV-Levy’ toepassing op vrachtwagens van meer dan 12.000 kg op snelwegen of ‘A’-wegen

Groot-Brittannië heeft op 1 augustus 2023 een nieuwe kilometerheffing ingevoerd, genaamd de ‘HGV-Levy’ (Heavy Goods Vehicle Levy). Deze heffing is van toepassing op vrachtwagens met een gewicht van meer dan 12.000 kilogram wanneer ze zich op snelwegen of zogenaamde ‘A’-wegen in het land bevinden. Deze maatregel is bedoeld om de kosten voor het onderhoud van de wegen en het verminderen van de congestie te dekken, terwijl ook de milieu-impact van zware vrachtwagens wordt aangepakt.

Duitsland: de Duitse regering heeft LKW-Maut-wijzigingen aangekondigd die op 1 december 2023 ingaan

Vanaf 2024 zal het EU ETS-systeem een koolstofbeprijzing voor de scheepvaart introduceren, als een initiatief gericht op het bestrijden van klimaatverandering. Dit systeem houdt in dat fossiele brandstoffen worden belast en schonere, meer duurzame alternatieven worden beloond. De verwachte nalevingskosten worden als aanzienlijk beschouwd en zullen blijven toenemen naarmate de implementatie in fasen verloopt. Deze kosten zullen worden doorberekend aan de gebruikers in de vorm van een aparte toeslag, die bekendstaat als de ‘Emissietoeslag.’ De invoering van deze heffing staat gepland voor januari 2024.

Bovendien plant de Duitse regering de invoering van een CO2-emissietoeslag, die wordt opgenomen als een verhoging van de wegentol. Dit zal vanaf 1 december 2023 worden ingevoerd en als een kilometerheffing in rekening worden gebracht. Duitsland heeft aangekondigd dat er wijzigingen worden doorgevoerd in de zogenaamde “LKW-Maut,” ofwel de vrachtwagentol. Deze veranderingen zijn significant en zullen gevolgen hebben voor de transportsector in het land.

Voor beide van deze externe, onvermijdelijke toeslagen hebben we momenteel nog geen volledig inzicht in de kosten. Helaas kunnen we deze kosten niet absorberen en zullen we genoodzaakt zijn enkele tariefaanpassingen door te voeren. We zullen de details van de emissietoeslag ruim van tevoren communiceren, zodat onze klanten tijdig op de hoogte zijn voordat de implementatie van kracht wordt.

België: vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe tarieven voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Vanaf 1 juli 2023 zijn er nieuwe tarieven van kracht in België, die van toepassing zijn op de gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Deze tariefwijzigingen hebben betrekking op verschillende aspecten van het dagelijks leven en zullen gevolgen hebben voor de inwoners en bedrijven in de verschillende Belgische regio’s.

In Vlaanderen zijn er enkele opvallende veranderingen in de tarieven voor de verkeersbelasting en de verzekeringstaks. De Vlaamse regering heeft besloten om de belasting op inverkeerstelling (BIV) aan te passen, waarbij de tarieven worden herzien op basis van de CO2-uitstoot en de ecologische prestaties van voertuigen. Dit is bedoeld om de aanschaf van milieuvriendelijkere auto’s te bevorderen. Bovendien worden de tarieven voor de jaarlijkse verkeersbelasting herzien, waarbij ook milieuvriendelijke voertuigen worden beloond met lagere tarieven.

Hongarije: vanaf 1 oktober 2023 nieuwe toltarieven

Vanaf 1 oktober 2023 heeft Hongarije nieuwe toltarieven ingevoerd. Deze tariefwijzigingen hebben betrekking op het gebruik van snelwegen en belangrijke wegen in het land. De Hongaarse regering heeft deze maatregelen genomen om de financiering van de wegeninfrastructuur te verbeteren en te zorgen voor het onderhoud en de ontwikkeling van de nationale wegen.

De nieuwe toltarieven kunnen van invloed zijn op zowel binnenlandse als internationale reizigers en transportbedrijven die Hongarije doorkruisen. Het is belangrijk voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en de actuele tarieven, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de kosten die gepaard gaan met het gebruik van de Hongaarse wegen.

Bulgarije: vanaf 1 juli 2023 nieuwe toltarieven

Vanaf 1 juli 2023 heeft Bulgarije nieuwe toltarieven ingevoerd, wat gevolgen heeft voor het gebruik van de nationale snelwegen en belangrijke wegen in het land. Deze tariefwijzigingen zijn bedoeld om de financiering van de infrastructuur en het onderhoud van het wegennet te verbeteren en ervoor te zorgen dat de wegen in goede staat blijven voor alle weggebruikers.

De nieuwe toltarieven zijn van invloed op zowel binnenlandse als buitenlandse automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die door Bulgarije reizen. Het is belangrijk voor reizigers en transportbedrijven om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en de actuele tarieven, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op de kosten die gepaard gaan met het gebruik van de Bulgaarse wegen.

Wilt u ook voor het komende jaar ook onze tarieven ontvangen?
Vraag het ons!

+31 (0)522 700 282
sales@moctb.nlnl_NLNL