Wat is Geconditioneerd Transport?

Om producten, die onderhevig zijn aan bederf, op de juiste plaats, op het juiste moment te krijgen zijn we afhankelijk van geconditioneerd transport. Maar wat is geconditioneerd transport? Dit is de goederen onder de optimale temperatuur/condities en omstandigheden verzorgen. Geconditioneerd transport wordt daarom ook wel gekoeld transport of temperatuur gecontroleerd vervoer genoemd.  MOCTB zorgt ervoor dat uw temperatuurgevoelige goederen met onze altijd betrouwbare service van A naar B wordt vervoerd.

Toepassingen van geconditioneerd transport

Geconditioneerd transport past men bij alle modaliteiten van vervoer toe. Denk hierbij aan temperatuur gecontroleerd vervoer over de weg, zee, spoor of lucht. Bij al deze modaliteiten staat kwaliteit waarborgen voorop!

Deze vorm van transport is voor vervoer van:

  • Bloemen en planten
  • Groente en fruit
  • Vlees- en Visproducten
  • Zuivelproducten
  • Diepvriesproducten
  • Farmaceutische producten
  • ADR transport

Verschillende vormen van geconditioneerd transport

U wilt dat uw goederen en producten op de juiste plek aankomen met de beste kwaliteit. Door gebruik te maken van geconditioneerd transport zorgt u ervoor dat hierbij de temperatuur continue bewaakt en gecontroleerd wordt. Temperatuur gecontroleerd vervoer is in te delen in 3 groepen:

Diepvriestransport: Vervoer van diepvriesgoederen in een laadbak die beschikt over een koelinstallatie voor temperaturen van -22 tot -1 graden Celcius.
Koeltransport: Transport met temperaturen tussen 2 en 8 graden Celcius in de laadbak.
Ambient transport: Vervoer met een temperatuur tussen 15 en 25 graden Celcius. Voornamelijk voor vervoer van goederen tegen kamertemperaturen.

Continue bewaakt en gecontroleerd

Om de kwaliteit te waarborgen zijn er eisen voor voertuigen en temperatuurregistratie systemen ontwikkeld. Dit is ten allen tijde ten behoeve van de gezondheid voor de eindgebruiker. Vrachtwagens dienen ATP gekeurd te zijn.  De Accord Transport Perissables overeenkomst regelt het internationale grensoverschrijdende vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen. Alleen goedgekeurde koel- en/of vriesvoertuigen mogen deze producten vervoeren. Dit mag zowel via de weg, per spoor, door de lucht en over water. De maximum temperaturen moeten te allen tijde tijdens het vervoer gehandhaafd worden. Voertuigen die goedgekeurd zijn, zijn voorzien van een sticker. Daarop staat het soort voertuig, de isolatiewaarde, de temperaturen die bereikt kunnen worden en de maand en het jaar tot wanneer de keuring geldig is.

Naast het keuringscertificaat voor de voertuigen is er ook een controlesysteem om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Deze controles worden tijdens het vervoer door temperatuurregistratie systemen gemonitord. Het controlesysteem HACCP/IFS is een protocol voor bedrijven die zich bezighouden met levensmiddelen, van bereiding tot het transport en opslag. Hiermee wordt de veiligheid van het product gewaarborgd door gezondheidsrisico’s in bereidings-, behandelings-  en vervoersprocessen op te sporen en beheersbaar te maken. In dit protocol staat wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de chauffeur.

wat is geconditioneerd transport

Voedingsmiddelen vervoeren, maar ook bloemen, planten, diepvriesproducten en medicijnen, met geconditioneerd transport?  MOCTB heeft altijd de juiste oplossing voor u! MOCTB is uw transportpartner binnen Zuid-Europa, Oost-Europa, de Scandinavische landen en Groot Brittannië.

Afspraak is afspraak en één aanspreekpunt

Bij MOCTB hebben we een zeer servicegerichte organisatie, waarbij u een vast contactpersoon krijgt die de ‘gekoelde’ oplossing voor u op maat maakt. MOCTB regelt geconditioneerd transport zo dat goederen zonder kwaliteitsverlies op de juiste plek aankomen.

Neem vandaag nog contact opnl_NLNL