Wat is Supply Chain Management? 

supply chain management hoe werkt het

Wat is Supply Chain Management? 

Het belang van Supply Chain Management

 

Grondstoffen, halffabrikaten, maar ook eindproducten precies op het juiste moment tot uw beschikking hebben, welke ondernemer wil dit nu niet? Het realiseren van deze ambitie staat of valt allemaal met het realiseren van een goede vorm van Supply Chain Management (SCM). De term SCM wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven om duiding te geven aan het (succesvol) managen van de stroom van goederen en diensten. Het gaat hierbij om het management van de gehele keten, beginnend bijvoorbeeld vanaf het moment van de inkoop van bepaalde grondstoffen of de eerste bewerking tot een half fabrikaat, tot het tijdelijk opslaan van de goederen en het transporteren naar de afnemer of eindgebruiker. Een belangrijk kenmerk van SCM is dat echt alle bij de productie van een bepaald product of een dienst betrokken fasen in beeld worden gebracht, met als doel om een zo volledig mogelijk beeld te creëren van de route die het product of de dienst moet afleggen.

De invloeden op SCM

 

SCM wordt doorgaans vormgegeven op basis van kernprincipes omtrent productie-inrichting die afkomstig zijn uit verschillende business theorieën die best even teruggaan in de tijd. Zo wordt er in het kader van SCM dikwijls verwezen naar het zogenoemde Just In Time Management (JIT) en het Total Quality Management (TQM), beide zijn theorieën die zijn ontstaan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Kenmerkend is dat vrijwel alle bij SCM betrokken ideeën gericht zijn op het toevoegen van waarde of het tegengaan van verspilling (denk ook aan Lean). Wat zodoende steeds naar voren komt is de continue behoefte om in control te zijn voor wat betreft de aanvoer van grondstoffen en het bepalen van het juiste moment van de vervolgstappen. Het einddoel is om in de totale keten steeds efficiënter en effectiever te gaan werken, hetgeen verspilling van tijd en geld tegen zou moeten gaan.

Kernonderdelen van SCM

 

Hoewel de precieze vormgeving van SCM per bedrijf natuurlijk wel kan verschillen en ook sterk afhankelijk is van de producten en diensten die men produceert, zijn er doorgaans wel enkele kernonderdelen te onderscheiden die in vrijwel iedere vorm van SCM voortkomen. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:

1) Management
2) Analyse
3) Transport
4) Logistiek
5) Planning
6) Tijd tot de Markt
7) Acquisitie
8) Winst

De cruciale rol van transport

 

Zoals in bovenstaande opsomming te zien is maken logistiek en transport vrijwel van iedere vorm van SCM onderdeel uit. Het zijn belangrijke kernpijlers wanneer het gaat om een efficiënt en effectief proces waarlangs de producten tot stand komen en bijvoorbeeld worden afgeleverd bij afnemers. Door het tijdig aanvoeren van de juiste grondstoffen, het goed afstemmen van het precieze moment van levering, maar ook het transporteren van de goederen naar afnemers en de eindgebruiker op het meest optimale moment in de keten kan van groot belang zijn op het totale proces. Immers, een situatie waarin er onvoldoende grondstoffen beschikbaar zijn om te produceren kost tijd en hiermee ook geld. Uiteindelijk zal de vertraging in de productie ook te merken zijn voor de afnemers en de eindgebruikers. Schade op zowel imago als financieel vlak kan het gevolg zijn. Feitelijk kan dus worden gesteld dat een goed ingeregeld wijze van transporteren letterlijk aan het begin en het einde staat van een succesvolle stroom.

Het specifieke belang van wegtransport

 

Er is zoals gezegd binnen SCM een belangrijke rol weggelegd voor het transporteren van goederen, in dit kader kan er ook gedacht worden aan wegtransport. Dit type heeft natuurlijk een sterke relatie met het SCM-aspect planning. Bedrijven die veelvuldig gebruik van wegtransport maken, doen er verstandig aan om bij het plannen van de transporteren voldoende aandacht te besteden aan de externe factoren die van invloed zijn op verkeersgerelateerde zaken. Op deze wijze komt men niet onnodig voor onaangename situaties te staan die weer van negatieve invloed kunnen zijn op de andere aspecten van SCM. Ook hier gaat immers weer op dat het om de gehele keten gaat, waarin het transporteren over de weg een belangrijk onderdeel is, maar wel slechts een van de onderdelen.

 nl_NLNL